3 Ocak 2015 Cumartesi

Yeşil Yıldız’lı Grand Hyatt Istanbul

Türkiye’de çevreye duyarlı konaklama tesisinin arttırılması amacı ile bakanlık tarafından hayata geçirilen proje ile Grand Hyatt Istanbul “Yeşil Yıldızlı” oldu.

 Yeşil Yıldız Belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır. Grand Hyatt Istanbul, “Yeşil Yıldız” uygulamasına hak kazanabilmek için genel yönetim, eğitim, oda içi düzenlemeler, ekolojik mimari, enerji, su, deterjan atıkları, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler olarak 10 başlık altında değerlendirildi.  Farklı puanlamaya sahip 122 kriter üzerinden, aralarında yıldız sayısı, tatil ve şehir tesisi olması gibi özelliklerin de bulunduğu değerlendirme sonucunda Grand Hyatt İstanbul, yeterli puana ulaşarak “Yeşil Yıldız” belgesi almaya hak kazandı.
Değerlendirmeye alınan diğer kriterler arasında ''Su tasarrufu, enerji verimliliğinin arttırılması, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanması,turistik tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri yanı sıra ekolojik mimari, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme çalışmaları, eğitim sağlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması da yer almaktadır.

“Yeşil Yıldız” aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.